Предложения за квалификация на педагогически специалисти от НИОКСО РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Предложения за квалификация на педагогически специалисти от НИОКСО

Оферта 2015 г. НИОКСО

Каталог 2015 г. НИОКСО
НА ВНИМАНИЕТО НА:
Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2019, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Предложения за квалификация на педагогически специалисти от НИОКСО