Правила за информационна сигурност и образци на документи за НВО 2020 г., РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Правила за информационна сигурност и образци на документи за НВО 2020 г.,

Правила за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на националните външни оценявания в края на VII клас през учебната 2019/2020 година
 
 
 
 
 
 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Правила за информационна сигурност и образци на документи за НВО 2020 г.,