Практически семинар „Различната класна стая“ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Практически семинар „Различната класна стая“

На 28 и 29 ноември 2015 г. в гр. Поморие се проведе Практически семинар  „Различната класна стая“, предназначен за педагогически специалисти и директори на учебни заведения. В него взе участие Ваня Петрова – ст. учител в начален етап  от I ОУ „Христо Ботев“ – Търговище.
Лекторите – действащи учители и директори, акцентираха върху изграждането и развитието на дигиталните компетентности в детската градина, начален и прогимназиален етап на образованието, които кореспондират с идеята за създаване на съвременна и различна класна стая. Решаванена казуси, отговори на поставени въпроси и споделени практики бяха водещи проблеми в практическия семинар.
Дискутираха се следните теми: „Дигиталните деца“, „Как да се квалифицираме за 21в., „Индивидуална програма за обучение на всеки ученик“, „Активният си ти!“, Office MIX, Office SWAY.
Галина Станчева – главен учител по БЕЛНА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Практически семинар „Различната класна стая“