Повече от 1000 българи могат да се преквалифицират без да плащат за това. Проект BG051PO001-4.3.03-0001  „Нова възможност за моето бъдеще“   предоставя тази възможност. РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Повече от 1000 българи могат да се преквалифицират без да плащат за това. Проект BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще“ предоставя тази възможност.

 

В област Търговище вече 256 кандидата се възползваха от проекта и 117 от тях успешно приключиха и  получиха сертификати и удостоверения.
Валидирането е полезно на гражданите, защото спестява средства и време.
    Най-много кандидати са се явили в ПГТХВТ „Алеко Константинов” гр. Търговище, а по-точно 183, а 105 кандидата са валидирали своите знания и умения, а останалите продължават да се готвят за предстоящите изпити.  Професионалната гимназия предлага на участниците високо квалифицирани преподаватели и отлична материална база. Снимковия материал е от държавни изпити и изпити по практика.
 

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Повече от 1000 българи могат да се преквалифицират без да плащат за това. Проект BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще“ предоставя тази възможност.