Посещение на учители от СУ „Черноризeц Храбър „от гр. Велики Преслав в Първо СУ „Свети Седмочисленици“ гр. Търговище по националната програма  “Иновации в действие”. РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Посещение на учители от СУ „Черноризeц Храбър „от гр. Велики Преслав в Първо СУ „Свети Седмочисленици“ гр. Търговище по националната програма “Иновации в действие”.

      В края на месец ноември Първо СУ „Свети Седмочисленици“ гр. Търговище посрещна гости от СУ „Черноризец Храбър“ гр. Велики Преслав по НП „Иновации в действие            Целите на програмата са свързани с подкрепа за създаване на култура на иновациите в училищата в страната, за креативно мислене, нововъведения в полза на развитието и постиженията на учениците като се създават условия на педагогическите специалисти да анализират, да експериментират чрез пряк обмен и популяризиране на своите иновативни практики и продукти. 
      Бинарният урок „Бягаща граматика“, подготвен и проведен от учителя по БЕЛ Анета Милева и ст. учителят по ФВС Мариян Хараланов с ученици от седми клас, предизвика интерес и беше възприет като идея за разнообразяване на методите на преподаване и повишаване на интереса на учениците към учебния процес. Седмокласниците, разделени на два отбора, преодоляваха различни препятствия, за да достигнат до въпросите по български език, скрити в балон. Оценяването беше за бързина и точност на отговорите.
     Урокът по география и икономика „Франция“, също при седми клас, беше подготвен и проведен по метода „Обърната класна стая“ от ст. учителя по ГИ Росица Станкова.             Темата, ресурсите и дейностите бяха разработени в съответния курс на електронната платформа Мудъл на училището. Продуктът на екипната работа в часа – мисловни карти по различни теми от урока, бяха  публикувани във формат “книга“ в Мудъл.
     След урока се проведе дискусия за интерактивните методи на обучение,     специално за обърната класна стая, изработване на мисловни карти и др. , които поставят в дейна позиция ученика, а учителят влиза в ролята на фасилитатор. Основен извод от дискусията, че компетентностният подход, който е заложен в новите учебни програми и в цялостната образователна политика, предполага използването именно на такива методи. Дискусията протече при условията на равнопоставеност и партньорство, с много обменени идеи и добри практики.
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Посещение на учители от СУ „Черноризeц Храбър „от гр. Велики Преслав в Първо СУ „Свети Седмочисленици“ гр. Търговище по националната програма “Иновации в действие”.