ОУ „Г. Бенковски“ с. Беломорци посетиха   Иновативно обединено  училище “Хр. Ботев“ с. Росен РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
ОУ „Г. Бенковски“ с. Беломорци посетиха Иновативно обединено училище “Хр. Ботев“ с. Росен

     В периода 31.10.2019 г.- 01.11.2019 г. група учители и ученици от ОУ „Г. Бенковски“ с. Беломорци посетиха   Иновативно обединено  училище “Хр. Ботев“ с. Росен, общ. Созопол, обл. Бургас във връзка с изпълнението на договореностите за сътрудничество и обмяна на иновации по НП „Иновации в действие“.
     Групата беше изключително топло посрещната от домакините и приветствана от г-жа Черноглазова – директор на иновативно училище „Хр.Ботев“ с.Росен.
     Представени бяха два дуални урока: „Европа за всеки“ – по предметите история и цивилизация в 7 клас и по човекът и обществото в 4 клас и „Опорно-двигателна система на човека“ – по предметите биология и здравно образование и физическо възпитание и спорт.
     След проведените уроци беше проведена дискусия по темата: „ Взаимодействие - с цел ефективен учебен процес – ПС, родителски актив, ученически съвет, ръководство“.
     На следващия ден г-жа Светлана Папаринова – зам.директор представи иновацията – бинарни уроци. Проведена беше дискусия с акцент за по-добро владеене на българския език  и успешно училище.  Темата „Приемственост в обучението по БЕ от ППП до 7 клас“  беше представена от г-жа Калоянова – ст. учител  по  БЕЛ. 
     Срещата завърши с удовлетвореност от двете страни, много положителни емоции, нови приятелства и заявка за бъдещо сътрудничество.
 
Илияна Жекова
Гл. учител в ОУ „Г. Бенковски“
 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
ОУ „Г. Бенковски“ с. Беломорци посетиха Иновативно обединено училище “Хр. Ботев“ с. Росен