Открита практика по образователно направление „Физическа култура” РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Открита практика по образователно направление „Физическа култура”

Мисията на физическата култура в предучилищна възраст е да осигури развитието на здрави, жизнеспособни и интелигентни деца. Важни, ключови компоненти в процеса на подобряване на компетентностите на педагогическите кадри са споделяне и популяризиране на наличния опит на детските градини на регионално и вътрешно институционално ниво. С оглед развитието на децата, опазване на здравето им и с принос за подобряване работата на учителите в областта на физическата култура, е организираната от Регионален инспекторат по образованието -Търговище открита практика по образователно направление „Физическа култура”. Откритата практика се проведе на 02.12.2014г. в ЦДГ №3 „Лястовичка” - град Попово в подготвителна група 6 - годишни деца с учител Петя Андреева. На квалификационната форма присъстваха учители от детски градини и от подготвителни групи към училища от област Търговище. Общоразвиващият комплекс от упражнения и новото движение – скок в дълбочина върху постелка, бяха демонстрирани от виртуалния гост Пипи Дългото чорапче. Това допринесе за положителната емоционална нагласа и мотивира децата за изпълнение на физическите упражнения и игри. Децата разбраха, че да спортуваш е приятно, полезно и забавно. Наблюдаваната открита практика спомогна за подобряване на компетентностите на учителите по физическа култура и им показа  варианти на прилагане на съвременните технологии в образователно-възпитателния процес в детската градина.
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Открита практика по образователно направление „Физическа култура”