Открита иновативна практика РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Открита иновативна практика

         В изпълнение на плана на Регионалния методически съвет на 10.01.2020 г., в III ОУ „П. Р. Славейков” гр. Търговище се проведе открита иновативна практика на тема „Слънчева система” – приемственост между начален и прогимназиален етап” по учебния предмет Човекът и природата - IVб - V клас.  
Учителите г-жа Е. Цонева- ст.учител и г-жа Д. Димова - главен учител и преподавател по природни науки, подпомагани от ст. ресурсен учител Р. Николова, реализираха темата чрез интерактивни методи, уреди и разнообразни по вид упражнения. Урокът се проведе във връзка с осъществяване на приемственост между начален и прогимназиален етап, като не се надхвърли учебната програма по отношение на съдържанието й, а само се обогати дейността на учениците чрез реализирането на разнообразни дидактически методи и подходящо избрани познавателни задачи.
        Домакини бяха IV б клас, а петокласниците представиха проектния продукт - макети на планетата  "Земя" и "Космически кораб", използвани и подготвени по темата и за участие в конкурс за природни науки. В края на часа, учениците бяха разделени на групи и изработиха три различни табла на Слънчевата система. 
На откритата практика присъстваха преподаватели от начален и прогимназиален етап на образование по човекът и природата в училища от община Търговище, г-жа Люба Колева - ст. експерт начален етап на образование от РУО Търговище, училищното ръководство.
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Открита иновативна практика