Открит урок-практикум по биология и здравно образование РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Открит урок-практикум по биология и здравно образование

В изпълнение на плана за квалификационната дейност на ОУ „Христо Ботев” с. Зелена морава за учебната 2015/2016г. на 18.02.2016 г. се проведе   открит урок-практикум  по биология и здравно образование в VІІІ клас на тема: „Устройство и функции на устната кухина и стомаха”  със старши учител Стефка Хаджийска.
За да създаде емоционална нагласа, нагледност и желание за работа у учениците г-жа Хаджийска използва през целия час мултимедийна презентация, разнообразни интерактивни методи и групова работа.
Учениците работиха активно, целенасочено и осъзнато, като непрекъснато бяха провокирани да мислят.      

Присъстваха директорът, помощник директорът и всички учители.

Емилия Стефанова
Директор

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Открит урок-практикум по биология и здравно образование