Открит урок по извънкласно четене в ОУ „Л. Каравелов“, гр. Попово РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Открит урок по извънкласно четене в ОУ „Л. Каравелов“, гр. Попово

На 14 януари в ОУ «Л. Каравелов» се проведе открит урок по извънкласно четене с прилагане на педагогическия модел „flipped classroom“ /обърната класна стая/ и интерактивната платформа mozaBook 4.5.2.202. Участници в урока бяха учениците от трети „б“ клас. Гости на събитието бяха г-жа Дарина Димитрова – Началник на РИО Търговище, г-н Витан Витов – старши експерт по начално образование, г-жа Марина Димитрова – Директор на училището, г-жа Валерия Колева – ПДУД, учители и родители. Темата на урока бе „Василица“ от Йосиф Нунев. Учениците  бяха подготвили своите задачи /индивидуални, групови и колективни/, използвайки уеб базирани продукти, предоставени им от учителя на стр. „Извънкласно четене“ в сайта на класа /www.abv.inpo.bg/. Те уверено разказаха за един от ромските символи – ромското знаме, а гласовитата Ралица изпя ромския химн в оригинал. Доказалата своя талант Рая представи своята картина „Животът на ромите“, след което екип от ученици запозна аудиторията с традициите при посрещането на Василица . Децата разсъждаваха по поставени въпроси, четоха, разказваха и  драматизираха приказки от Йосиф Нунев, като така обогатиха знанията си за писателя и неговото творчество. Най-вълнуваща се оказа проверката на знанията по темата,  направена с платформата mozaBook 4.5.2.202.. Учениците изпълниха редица разнообразни интерактивни задачи, сред които подреждане на изречение, откриване на грешки в текст, свързване на картини и текст, решаване на кръстословица, подреждане на пъзел и др.. Макар да работят с платформата едва от два месеца, те се справиха уверено и показаха стабилност и трайност на знанията си. В края на часа г-жа Димитрова обяви резултатите от конкурса на 3б клас за четене на художествена и научно-популярна литература за периода 15 септември 2015г. – 14 януари 2016г.. В електронния дневник на паралелката са регистрирани 69 заглавия, като с най-много прочетени книги /14/ бе Ралица Ганева. За своето постижение тя получи грамота и книга.  Проведеният урок доказа, че иновативните модели в обучението не са мираж за учителите в ОУ „Л. Каравелов“, Попово, а ежедневно прилагане на новостите в областта на педагогиката и технологиите и безспорно са част от визията на съвременното българско училище.

Ани Иванова - старши начален учител
ОУ „Л. Каравелов“, гр. Попово

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Открит урок по извънкласно четене в ОУ „Л. Каравелов“, гр. Попово