Обучителен семинар за споделяне на добри практики РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Обучителен семинар за споделяне на добри практики

На 18 декември се проведе  обучителен семинар за споделяне на добри практики между учителите  от ОУ „Г.Бенковски“ с.Беломорци и от ОУ „Хр.Ботев“ с.Камбурово. Обучението е част от съвместните дейности на двете училища  по Програма „Намаляване на отпадането на ромските деца от училище“ , Проект „Всеки ученик може да бъде отличник“  към ЦМЕДТ „Амалипе“. На срещата като ментор присъства и координатора за Североизточна България от ЦМЕДТ „Амалипе“ г-жа Диана Якимова. Обучителният семинар  беше на тема „СИП „фолклор на етносите“ за превенция на отпадането на ромските деца от училище“. Ръководителите на СИП  „Фолклор на етносите“ от двете училища представиха своите дейности и иновации при превенция на отпадането на учениците от училище.  Г-жа Якимова представи новите моменти в настоящият Проект „Всеки ученик ще бъде отличник“ и  провокира учителите да дискутират по темата, да споделят свои виждания и опит.

Диана Стоянова
Директор на ОУ "Г.Бенковски" с. Беломорци

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Обучителен семинар за споделяне на добри практики