Обучение с родители във Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Обучение с родители във Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг

На 24 февруари 2015 година във Второ начално училище "Васил Левски" гр. Омуртаг се проведе  Среща-обучение на родители на ученици, обучаващи се във Второ начално училище „Васил Левски“ – гр. Омуртаг, ОУ „Христо Ботев“ – с. Камбурово и  ОУ „Георги Бенковски“ – с. Беломорци на тема: „Образованието – цел на всяко дете и родител”.
Дейността е по проект „Всеки ученик може да бъде отличник“, финансиран от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ гр. Велико Търново заедно с Фондация „Тръст за социална алтернатива”.
Целта на обучението бе повишаване мотивацията на родителите на ромските деца и ученици за обхващането и  задържането им в училище, за подпомагане и подкрепа на децата им в учебния процес и извън него. Включването на родителите в дейности и засилване на присъствието им в училище спомага за разширяване на ефективното взаимодействие и повишаване на  мотивацията им да продължат образованието на своите деца. Обучението повиши мотивацията на родителите за ефективен родителския контрол с оглед стимулиране посещаемостта и успеваемостта в училище.
На срещата беше представена презентация. Проведе се дискусия по темата. Родителите споделиха своите мнения относно образованието на децата си и подчертаха, че училище и родители трябва винаги да работят заедно за постигане на успешна образователна и социална интеграция на учениците. Попълниха анкети.
Дейностите по проекта продължават.
       
Татяна Петрова-директор

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Обучение с родители във Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг