Обучение на учителите по български език и литература  за прилагане на новите учебни програми РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Обучение на учителите по български език и литература за прилагане на новите учебни програми

От 25 до 27.11.2017 г. бяха организирани два квалификационни семинара с учителите по български език и литература от Област Търговище: „Формиране у учениците на умения за работа с текст с оглед на новите учебни програми за V и VІ клас“ и „Обучението по литература в VІІІ клас с оглед на очакваните резултати за първия гимназиален етап“. Ръководител на проекта и основен водещ е проф. д. н. Александър Панов от Института по литература на БАН, който предложи на присъстващите цялостна, теоретично обоснована система за работа, съдържаща богат набор от практически решения – за овладяването от учениците на комуникативни умения, както и умения за общуване с научен текст; за възприемане на художествените произведения като един образ на света, съчетаващ митология, фолклор и литература.
Учителите наблюдаваха и демонстрационен урок в ХІ в класна Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, където се проведе обучението. Темата на урока беше „Епопея на забравените“ и одата „Левски“ като проява на легендарния принцип за въздействие“.
          Според Димитър Петров - експерт по български език и литература в РУО Търговище - провеждането на квалификационния семинар се налага от това, че учебното съдържание, предвидено по новите учебни програми, въвежда нови, непреподавани до момента теми, по които досега не е работено систематично.
Участниците в обучението получиха учебни помагала и сертификат с един кредит, учениците от ХІ в клас – художествена и литературнокритическа литература.

Йорданка Филева – главен учител

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Обучение на учителите по български език и литература за прилагане на новите учебни програми