Обучение и резултати по техническо чертане РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Обучение и резултати по техническо чертане

През учебната 2013/2014 г 22 ученици от ПТГ „Цар Симеон Велики” град Търговище бяха обучавани по техническо чертане по Национална програма „С грижа за всеки ученик”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” на МОН. Бяха сформирани са 2 групи  за подготовка и участие в трета група на олимпиадата по техническо чертане (една група ученици от 11 и 12 клас и една група ученици от 10 клас). Те са от следните специалности: „Компютърни мрежи” - 2 ученици от 11 клас и 6 ученици от 10 клас; „ Компютърна техника  и технологии” – 6 ученици от 10 клас; 2 ученици от 11 клас и 4 ученици от 12 клас; „ Автотранспортна техника” - 1 ученик от 11 клас и 1 ученик от 12 клас.
На 22.02.2014г се проведе училищния кръг на олимпиадата по техническо чертане. Участваха общо 19 ученици. От тях за участие в областен кръг на олимпиадата се класираха 13 ученици ( 8 от групата 11 и 12 клас и 5 от групата десетокласници).
Областният кръг на олимпиадата по техническо чертане се проведе на 24.03.2013г, съгласно Регламент на МОН за организирането и провеждането на ХХХта олимпиада по техническо чертане. Осем ученици от ПТГ „Цар Симеон Велики” – град Търговище постигнаха отлични резултати и бяха предложени за участие в национален кръг на олимпиадата: Дебора Искренова Дончева – 12в клас -139 точки (Отличен 5.75), Васил Благоев Василев – 12б клас - 136 точки (Отличен 5,50), Калоян Димчев Стойчев – 11б клас - 135 точки (Отличен 5,50), Кирил Светлозаров Митев - 11а клас - 131 точки (Отличен 5,50), Венцислав Пенев Иванов -12а клас 129 точки(Отличен 5,50), Даниел Петков Димов - 11а клас - 128 точки(Отличен 5,50), Диан Здравков Димов  - 12а клас -126 точки(Отличен 5,50), Исмаил Мустафов Исметов - 10а клас -122 точки(Отличен 5,50).
На 25-26.04.2014 година осемте класирани ученици участваха в Националния кръг на олимпиадата по техническо чертане в гр.Севлиево. Гордеем се с постигнатите резултати и достойното представяне на възпитаниците на ПТГ „Цар Симеон Велики” – град Търговище:
Диан Здравков Димов  - 12а клас - Отличен 5.50
Даниел Петков Димов - 11а клас - Отличен 5.50
Дебора Искренова Дончева – 12в клас – Много добър 5,00
Васил Благоев Василев – 12б клас – Много добър 5,00
Кирил Светлозаров Митев - 11а клас – Много добър 5,00
Венцислав Пенев Иванов -12а клас – Много добър 5,00
Исмаил Мустафов Исметов - 10а клас – Много добър 5,00
Калоян Димчев Стойчев – 11б клас Добър 4,00
Учениците бяха удостоени със сертификати от МОН за участие в ХХХта национална олимпиада по техническо чертане и сертификати от ТУ Габрово за постигнатите им високи резултати, които се зачитат като приемен изпит при кандидатстване в техническите университети.
Положеният труд и достойното представяне на учениците на Националния кръг на олимпиадата по техническо чертане в гр.Севлиево бяха високо оценени и с колективна награда - грамота от кмета на община Търговище на годишните награди за образование и наука.
 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Обучение и резултати по техническо чертане