Нетрадиционен урок по математика  в I ОУ „Христо Ботев“ - Търговище РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Нетрадиционен урок по математика в I ОУ „Христо Ботев“ - Търговище

На 13.11.2015 г. учениците от VIII а клас реализираха нестандартен учебен час за ЗИП - математика. Идеята принадлежи на техния класен ръководител и преподавател Маруся Якова – ст. учител по математика. Тя предлага на своя клас да разнообрази учебните занимания чрез ролева ситуация, в която мястото на учителя да бъде заето от ученик. Дългогодишният преподавател си поставя няколко сериозни цели чрез реализацията на тази инициатива: обединяване на учениците в паралелката като екип с общи стремежи, тъй като тя е сборна след завършването на VII клас; придобиване на представа за отговорностите на учителската професия; задълбочаване на интереса към математиката от страна на младите хора.
 Първата стъпка от изпълнението на проекта е изборът на учител. Осмокласниците единодушно посочват Сияна Ангелова, която с желание приема отговорната задача. Със съдействието на г-жа Якова, тя извършва целенасочена подготовка за учебния час.
 Реализацията на урока е успешна. Сияна се превъплъщава в ролята на преподавател върху темата „Квадратни уравнения“. Пред класа е представена презентация, в чието изработване са участвали няколко екипа ученици. Тя е посветена на начините за решаване на квадратни уравнения. Осмокласниците  работят върху тест с конкретни задачи. Ученичката учител добре владее класа. Активността е голяма, а допуснатите минимални грешки се поправят съвместно. Така получените резултати са по-качествени.
 В края на учебното занятие г-жа Якова представя модел за самооценяване пред учениците и ги запознава със скала, по която сами да формират резултатите си от теста.
 Това беше един ефективен нетрадиционен учебен час, който ще има своето продължение с бъдещи изяви.
Галина Станчева – главен учител по БЕЛ
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Нетрадиционен урок по математика в I ОУ „Христо Ботев“ - Търговище