„Не –на наркотиците!” РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
„Не –на наркотиците!”

      На 29.03.2017 г. с учениците от V и VІІ клас при Основно училище „Георги Стойков Раковски”, с. Голямо ново бе проведена среща с представител на Общински съвет по наркотични вещества гр. Търговище, на която бе представена презентация и филм на тема „Изборът е твой”.
     Децата бяха запознати на достъпен език за последиците и опасностите от употребата на наркотичните вещества. Обяснено им беше, че дори еднократното „опитване” може да доведе до зависимост, което от своя страна причинява трайни увреждания върху психиката на човешкия организъм и подтиква към престъпления. Обърнато бе внимание на разнообразието на наркотичните вещества.
      Учениците дискутираха върху причините за употребата на наркотичните вещества, опасностите и вредите, които могат да причинят на организма, реакцията, която трябва да имат в случай, че техен приятел ги употребява. Бяха предупредени  да сигнализират, ако някой се опита да им продаде или подари наркотични вещества.
      По време на срещата те споделиха своите впечатления и знания по темата.

Донка Николова,
Старши учител по БЗО

 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
„Не –на наркотиците!”