„Научихме за Апостола“ – проект на учениците от ПИГ ІІІ клас РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
„Научихме за Апостола“ – проект на учениците от ПИГ ІІІ клас

Учениците от ПИГ III клас с възпитател Радка Атанасова, Второ СОУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, отбелязаха 142 г. от обесването на Васил Левски.В продължение на седмици те работиха по своя проект „Научихме за Апостола“, а на 19.02.2015 г. представиха резултатите от него. Третокласниците изработиха табло с биографични данни и портрети на Апостола, рисунки, създадени от тях в часовете за дейности по интереси. Учениците подбраха,прочетоха и споделиха със съучениците си интересни разкази и стихотворения, посветени на живота и делото на Левски.
Дейностите по интереси са една от възможностите за осъществяване целите на патриотичното възпитание в полуинтернатните групи. Чрез тях децата усъвършенстват своите умения, учат се да работят в екип, да бъдат инициативни.

Йорданка Филева – главен учител
по български език и литература

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
„Научихме за Апостола“ – проект на учениците от ПИГ ІІІ клас