Най-големият урок в света РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Най-големият урок в света

От септември 2015 г. учители и ученици от целия свят участват в глобалната инициатива „Най-големият урок в света“, за да помогнат да направим нашата планета по-справедлива, здрава и устойчива. Целта на инициативата бе да се запознае младото поколение с новите Глобални цели за устойчиво развитие и да се поеме ангажимент към бъдещето на децата и на цялата планета.
17-те глобални цели за устойчиво развитие се стремят към 3 изключителни постижения в следващите 15 години, в трите основни измерения на устойчивото развитие – икономическо, социално и екологично.
Учениците от 8 клас от Четвърто основно училище “Иван Вазов” под ръководството на своя класен ръководител Емил Димитров се включиха в инициативата “Най-големият урок в света”, като работиха по глобалната цел –водата и опазване на чистотата на водата на планетата Земя.
Предварителната подготовка за урока включваше създаване на екипи, привличане на ментори, гледане на филм "Тайната на водата". В началото на часа бе проведена беседа за водата-разпространение, значение, опазване. Практическата задача включваше изработване на екипна рисунка , която визуализира глобалното значение на водата.Учениците бяха разделени на 3 екипа, като всеки екип имаше капитан и ментор.
Всеки екип получи работен лист ,върху който имаше символ на водата. Учениците сами избираха каква техника да използват , за да изпълнят задачата.
Те изработиха с голяма динамика и по много увлекателен и забавен начин своите виждания и идеи за глобалното значение на водата. Свой проект направи и г-н Димитров.

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Най-големият урок в света