Награди за СОУ „Васил Левски”- град Опака РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Награди за СОУ „Васил Левски”- град Опака


от МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС “АЗ ОБИЧАМ ЧЕРНО МОРЕ” НЕСЕБЪР  2014

ФОТОГРАФИЯ

І възрастова група -  от 9 до 13год.

ІІ място - Ивета Иванова -11г. , Опака, Обл. Търговище, СОУ „Васил Левски”

ІІ възрастова група -  от 14 до 18 год.

І място - Радмила Добрева -15г., Опака, Обл.Търговище, СОУ „Васил Левски”


ПОЕЗИЯ
ІІ възрастова група -11 – 13 години /V – VІІ клас/

ІV място- Хакан Бейсимов Шабанов, VІ кл., гр. Опака, СОУ”Васил Левски”,  „На море”- 17 точки

ІІІ възрастова група -14 – 18 години /VІІІ – ХІІ клас/

І място - Ивана Драгомирова Веселинова, ІХ кл., гр. Опака,СОУ „Васил Левски”, „Дали морето спи?”- 22 точки

Пелагия Трифонова – старши учител по ИТ

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Награди за СОУ „Васил Левски”- град Опака