Националното състезание по история РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Националното състезание по история

На 15.12. 2015г участниците в първи кръг на Националното състезание по история на България получиха наградите си. Въпросите бяха свързани с обичаите, традициите  и празниците на българите. В състезанието се включиха   882 деца от страната.  От IV ОУ „Иван Вазов“ участваха 21 ученика, 12 получиха медали, а останалите – грамоти за отлично представяне. Ето и пълен списък на наградените:
Златен медал за  НихалНиязиева Сюлейманова, Зийнеп Мустафова Исметова, Нутфи Селимов Зекериев и СенемГюнаева Исмаилова
Сребърен медал за Али Ибрямов Ибрямов, Насуф Мустафа Насуф, Мелис Мустафова Хюсеинова
Бронзов медал за ДжанайДжемиловаДжелилова, Гюлтен ГюнаеваИлиязова, Ерсин Шабанов Хюсеинов, МелдаМехфетиноваФеимова, Хюсеин Ерджан Хюсеин.
Грамоти за отлично представяне получиха Габриела Христова Руменова, Илияз СунаевИлиязов, Мустафа МехнуровМаремов,  Нанси Димитрова Чернева,  Селин Исмаилова Фикретова, Нанси Николова Иванова, Румена Руменова Младенова, Елис Танер Хамза и АчелияЮзайМустафа.
Поздравяваме ги за успеха и пожелаваме още повече медали на втори кръг!
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Националното състезание по история