Национална програма „С грижа за всеки ученик” за учебната 2014/2015 година РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Национална програма „С грижа за всеки ученик” за учебната 2014/2015 година


Списък на училищата, които МОГАТ да бъдат бенефициенти по модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”
Списъци на училищата, които могат да бъдат бенефициенти по  Модул "Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния  етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка” въз основа на резултатите от националните външни оценявания в края на:
4 клас
7 клас

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Национална програма „С грижа за всеки ученик” за учебната 2014/2015 година