left-shadow
Началникът на РУО – Търговище отличи педагогически специалисти с награда „Митрополит Андрей“ РИО Търговище

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Началникът на РУО – Търговище отличи педагогически специалисти с награда „Митрополит Андрей“

Общо 17 педагогически специалисти от училищата от област Търговище са удостоени с почетни отличия и грамоти „Митрополит Андрей“ на РУО – Търговище. Те се присъждат за принос в развитието на регионалната образователна система. 

Двама директори, един заместник-директор и шестима учители са удостоени с почетно отличие „Митрополит Андрей“. Това са:
1. Венелин Лазаров – дългогодишен директор на ПГ „Христо Ботев“ гр. Попово.
2. Росен Милачков – дългогодишен директор на СУУУС „Св. Иван Рилски“ гр. Търговище.
За своята дългогодишна дейност г-н Лазаров и г-н Милачков получават и почетен знак „Митрополит Андрей“.
3. Инж. Полина Начева – заместник-директор в ПГТЛП гр. Попово.
4. Пенка Савова – ст. учител по БЕЛ в ОУ „Акад. Даки Йорданов“ гр. Омуртаг.
5. Инж. Румен Маринов – ст. учител по практическо обучение в ПГТЛП гр. Попово.
6. Инж. Християн Иванов – ст. учител теоретично обучение в ПГТЛП гр. Попово.
7. Румяна Колева – ст. учител в начален етап в Първо ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище.
8. Нели Витанова – ст. учител по БЗО в ПГ „Христо Ботев“ гр. Попово.
9. Бойко Михайлов – ст. учител по история и цивилизации в ПГТЛП гр. Попово.
 
Осем са наградените с почетна грамота „Митрополит Андрей“ педагогически специалисти:
1. Наталия Атанасова – учител по математика и информационни технологии в прогимназиален етап в Първо ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище.
2. Радостина Радева – учител по английски език в прогимназиален етап в Първо ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище.
3. Емилия Димитрова – ст. учител в начален етап в Първо ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище.
4. Стефка Тодорова – ст. учител в начален етап в Първо ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище.
5. Гюлхан Ахмедова – ст. учител по БЕЛ в ПГТЛП гр. Попово.
6. Лейля Сакалъ – ст. учител по математика в ПГТЛП гр. Попово. 
7. Юзел Османова – заместник-директор в ОУ „Христо Ботев“ с. Камбурово.
8. Петя Богданова – старши учител на ученици с увреден слух в СУУУС „Св. Иван Рилски“ гр. Търговище.
Тази година за първи път наградите бяха „връчени“ в електронна среда от началника на РУО – Търговище г-жа Елка Станчева. На работно съвещание в електронната платформа Zoom тя ги поздрави за успехите и приноса им към образователната система. 
 

down-shadow
down-shadow 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Началникът на РУО – Търговище отличи педагогически специалисти с награда „Митрополит Андрей“
right-shadow