На 27 и 28 ноември 2015 г. родители от Основно училище РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
На 27 и 28 ноември 2015 г. родители от Основно училище "Георги Бенковски" участваха в лектория на тема: "Образование без предразсъдъци" .

 Лекторията е първата от поредицата  "Кръгла маса", която е една от основните дейности по проект "Заедно към успеха" по Договор № БС-33.14 – 3-004 / 28.09.2015 г. , сключен с  ЦОИДУЕМ.    Дейността беше проведена на хижа "Соколите" с лектори: г-н Станчев - ст.експерт по организация на средното образование, г-н Витов - ст.експерт по начално образование и г-жа Стефанова - ст.експерт  по физическо възпитание и спорт, експерти от Регионален инспектората по образованието - Търговище, партньори по проекта. Родителите участваха активно в интерактивните игри, в обсъжданията,  споделиха своето мнение и възгледи, относно значимостта на образованието за техните деца, тяхната лична роля в този процес, както и ролята на училището и различните институции. Обучението приключи със задоволство от участниците и уверение за включване в бъдещи дейности по проекта.

 Диана Стоянова

ръководител на проекта

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
На 27 и 28 ноември 2015 г. родители от Основно училище "Георги Бенковски" участваха в лектория на тема: "Образование без предразсъдъци" .