На 03 юни 2016 г. в ЦДГ №7„Снежанка“ – Търговище се проведе уъркшоп „Детски панаир” РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
На 03 юни 2016 г. в ЦДГ №7„Снежанка“ – Търговище се проведе уъркшоп „Детски панаир”

На 03 юни 2016 г. в ЦДГ №7„Снежанка“ – Търговище се проведе уъркшоп „Детски панаир”, на който на открита сцена пред родители и гости децата представиха резултатите и продуктите от дейността си по проект „Дъга от детски светове“. Проектът е насочен към въвеждане и развиване на разнообразни форми на интеркултурно образование за запазване и развиване културната идентичност на деца от етническите малцинства.
От м. октомври 2015 г. до сега 80 деца на възраст от 4 до 7 год. в различни творчески работилници чрез труд, развлечения и игри в студия по интереси овладяха допълнителни знания за празниците, традициите и обичаите на българския, турския и ромски етноси; изучаваха техния песенен и танцов фолклор; пресъздаваха народни приказки, пословици, поговорки, гатанки, предания и легенди; усвоиха и демонстрираха техники от стари занаяти: рисуване върху водна повърхност - техника „ебру“, тъкане на стан, леене на сапуни и парафинови свещи, работа с грънчарско колело; запознаха се с характерни ястия, свързани с традиционни за етносите празници.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства – КП 33.14-2015. Партньор по проекта е сдружение „Хармония и традиции“.


 

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
На 03 юни 2016 г. в ЦДГ №7„Снежанка“ – Търговище се проведе уъркшоп „Детски панаир”