„Морски“ тийм билдинг за учители от I ОУ „Христо Ботев“ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
„Морски“ тийм билдинг за учители от I ОУ „Христо Ботев“

В периода 28 - 30 юни 2017 г. 40 преподаватели в начален и прогимназиален етап на I ОУ „Христо Ботев“ – Търговище проведоха тийм билдинг „Развиване на умения за справяне с професионалния стрес и емоционалното прегаряне“. Той се състоя в Курортен комплекс „Златни пясъци“, хотел „Амбасадор“. В ролята на лектор влезе Валентина Георгиева – педагогически съветник в I ОУ.
    Чрез дискутиране на разнообразни методи и подходи за справяне с професионалния стрес учителите имаха възможност да получат богата теоретична  информация по важната, все по-необходима и актуална тема. Бяха предложени  конкретни игрови ситуации за аудиторията, които могат да бъдат прилагани в хода на напрегнатия  работен процес. Дейностите по екипи също бяха интересна и полезна част от тийм билдинга, защото същността на самата форма на обучение е ориентирана  именно към изграждане на екипи с различна целева насоченост.
    Най-ценното в реализираната форма, част от Плана за вътрешноинституционална квалификация на педагогическите специалисти в I ОУ, бе съчетаването на полезно и приятно. Морският пейзаж осигури атмосфера на спокойствие и пълноценен отдих след изключително напрегнатата учебна година – подходящи условия за екипна работа и натрупване на допълнителен заряд за нови начинания!
Галина Станчева – главен учител по БЕЛ
   
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
„Морски“ тийм билдинг за учители от I ОУ „Христо Ботев“