Мониторинг в ПГТЛП гр. Омуртаг РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Мониторинг в ПГТЛП гр. Омуртаг

Тече мониторингът на РУО-Търговище върху провеждането на ученическите практики в училищата, които участват в проект BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“, финансиран по ОПНОИР 2014-2020. Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост гр. Омуртагучаства с 26 ученици в проекта.НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Мониторинг в ПГТЛП гр. Омуртаг