Мониторинг в ПГEС гр. Търговище РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Мониторинг в ПГEС гр. Търговище

 В Професионална гимназия по електротехника и строителство гр. Търговище е сформирана само 1 група от 7 ученици, които провеждат практическо обучение по проекта. Учениците изучават професията „Електротехник”, специалност „Електрически машини и апарати”. 

Повече ВИЖТЕ ТУКНА ВНИМАНИЕТО НА:
Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2019, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Мониторинг в ПГEС гр. Търговище