left-shadow
Мониторинг и оказана методическа подкрепа за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Мониторинг и оказана методическа подкрепа за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда

      Посетени електронни урочни сесии – 412
      През учебната 2020/2021 година (по указание на МОН) е извършен онлайн мониторинг и е оказана методическа подкрепа за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС). Общите изводи са, че обучението от разстояние в електронна среда протича оптимално. В по-голямата част образователният процес се осъществява синхронно в платформата Microsoft Teams. На директорите са дадени указания за действия в случаите на висок процент отсъстващи ученици от електронните сесии. Друг належащ за решаване проблем е липсата на електронни устройства и интернет достъп в малките населени места, където ОРЕС не се извършва в актуално време чрез дигитални учебни часове, а се осъществява несинхронно обучение (без обратна връзка), като се използват алтернативни средства за комуникация и предоставяне на обучителни материали.

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2022, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Мониторинг и оказана методическа подкрепа за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда
right-shadow