Млади патриоти РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Млади патриоти

 На 06.04.2017 г. в ОУ „Г. С. Раковски”с. Голямо ново се учреди  клуб „Млади възрожденци”. Официален гост на сбирката беше Веселин Николов - председател на Обществения комитет „Васил Левски”, гр.Търговище. Той поздрави учителите и учениците за инициативата, запозна присъстващите със статута на клуба, неговата дейност и посочи основната му цел - утвърждаване на патриотичните ценности и идеали сред учениците, съхраняване на националната идентичност, история и културните постижения на българското общество.
За председател на клуба беше избрана Наиле Шефкиева - старши учител по български език и литература. Неин заместник  е осмокласничката Анита Венциславова, а секретар на клуба - Елица Владимирова, ученичка от пети клас.
Така стартира родолюбивата дейност на младите възрожденци.

Наиле Шефкиева,
Старши учител по БЕЛ
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Млади патриоти