Междуучилищна квалификация РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Междуучилищна квалификация

На 23.04.2015 година във Второ СОУ „Проф. Никола Маринов” град Търговище, с преподаватели в начален етап от училището домакин и І ОУ „Христо Ботев”, се проведе междуучилищна квалификация на тема „Клас Доджо – управление на дисциплината в класната стая” /Мултиплициране на добри практики/. На обучението присъстваха: Витан Витов – старши експерт по начално образование към РИО Търговище, Галя Панайотова – директор на Второ СОУ и Елеонора Панайотова – пом.директор.
В зала „Рим” на Кибер центъра в училището домакин 28 учители се запознаха със сайта „ClassDojo”, приложението „ClassDojo” за мобилни устройства, начини за управление и създаване на акаунт. Главен учител Елена Чукарева, старши учител Румянка Добрева, старши учител Галина Петрова, старши учител Дияна Стоянова и старши учител Виолета Христова презентираха инструменти за управление на дисциплината и поведението на учениците, възможности за комуникация с родителите и начини за сътрудничество между учителите, които сайтът „ClassDojo” предоставя. Чрез работа в екип всички преподаватели на практика се запознаха със сайта на персонални таблети.
След приключване на квалификацията всеки участник получи сертификат, издаден от училището обучител Второ СОУ „Проф. Никола Маринов” град Търговище.

Елена Чукарева – главен учител за начален етап

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Междуучилищна квалификация