Лабораторната работа във Второ СОУ Търговище – вдъхновяваща и иновативна РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Лабораторната работа във Второ СОУ Търговище – вдъхновяваща и иновативна

 Часовете за лабораторна работа по природните науки са любими на учениците. Седмокласниците от ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов” гр. Търговище с преподавател Елина Богословова проведоха лабораторно занятие на тема „Устройство на растителни органи”.
За учениците е много вълнуващо да приготвят сами микроскопските препарати, да видят това, което са научили в урока или са видели само на картинка в учебника. В работата се използват оптически микроскопи с различна разделителна способност. Наблюдаваните растителни органи се изобразяват и означават в тетрадките.
В учебния час приложение намират и новите технологии – наблюдават се биологични обекти с дигитален микроскоп чрез специална компютърна програма. Микроскопът се насочва към изучавания обект, а визуализацията е чрез мултимедия. Използват се приставки за различно фокусиране на светлината, а програмата създава възможности за увеличаване на изображението, за заснемане на наблюдаваните обекти, за сравнение и анализ.
Когато в часовете за лабораторна работа се използват най-новите компютърни технологии, учениците се чувстват изследователи и откриватели, а преподавателите – новатори.
   Елина Богословова – главен учител                
  по биология и здравно образованиеНА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Лабораторната работа във Второ СОУ Търговище – вдъхновяваща и иновативна