ЛАБИРИНТ НА ЗНАНИЯТА РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
ЛАБИРИНТ НА ЗНАНИЯТА


         Колективът на ОУ „Любен Каравелов“ се стреми нашите ученици да се чувстват уютно в училище – не само по време на учебния процес, но и по време на отдих и в занимания по интереси. С тази цел предприехме дългосрочна инвестиция – обзавеждане на стая за целите на прогимназиален етап. Това е втората стая по проект по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Подкрепа на целодневното обучение”. Първата е за целите на обучението в начален етап, а „Лабиринт на знанията“ – на прогимназиален етап. Стаята е обзаведена със съвременни мебели, оборудвана е с игри, книги, материали на стойност 10 000 лв., като включва книги на стойност 2 000 лв., консумативи и материали до 2 000 лв., обзавеждане за 3500 лв., образователни игри за 2 500 лв.
По проекта работиха класните ръководители Росица Иванова и Мариана Иванова, Даринка Георгиева – учител в ГЦОУД и Валерия Колева – ЗДУД. Проектът беше спечелен в края на миналата учебна година, а средствата бяха усвоени до края на декември 2017 г.
Учениците от ГЦОУД в V – VІ клас ще провеждат тук занимания по интереси и отдих. Назовахме проекта „Лабиринт на знанията“ не случайно. Дейностите са разнообразни, защото целта ни е не само учениците да получават знания, но и да се занимават с неща, които ги вълнуват и предизвикват техния интерес, като например занимателна математика, природолюбителска дейност, изобразителна дейност, красотата на България, художествена литература, спортна дейност. Затова и поръчаните по проекта книги и игри са разнообразни, способстват за развитието на личността и учениците ще ги използват с желание. Книги и образователни игри са предвидени и за деца със СОП.
Ръководството на училището изказва благодарност на непедагогическия персонал и на колегите от прогимназиален етап, които се включиха в осъществяването на проекта.
Валерия Колева
ЗДУД

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
ЛАБИРИНТ НА ЗНАНИЯТА