Квалификационни курсове по учебния предмет “Човекът и природата” за V и VІ клас – модул Биология, Физика и Химия РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Квалификационни курсове по учебния предмет “Човекът и природата” за V и VІ клас – модул Биология, Физика и Химия

Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование в гр. Варна организира  квалификационни курсове по учебния предмет “Човекът и природата” за V и VІ клас – модул Биология, Физика и Химия с лектори – висококвалифицирани хабилитирани преподаватели от Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”. След завършване на курса се издава удостоверение за допълнително обучение.

       Време на провеждане: 6-10 юли 2015 г. в ДИКПО - модул „Биология”
                                               6-10 юли 2015 г.  в ДИКПО - модул “Физика”;
                                               27-31 юли 2015 г. в ДИКПО - модул “Химия”.

       Забележка: Ако кандидати участват в модул „Биология” и „Физика” едновременно, часовете ще бъдат съобразени с това.
       Такса за обучение за 1 модул: 100 лв.
       Такса за удостоверение: 20 лв. (на участниците в 2 модула се издава 1 удостоверение, включващо данните за двата модула).
       Включване в курса става след подаване на заявка по образец в срок до 30.06.2015 г.

       Заявка за модул „Биология”: http://goo.gl/forms/GqiK0dK1e6

       Заявка за модул „Физика”: http://goo.gl/forms/LTLG0NqlzN

       Заявка за модул „Химия:  http://goo.gl/forms/DSb3l2K1I3

       Внасяне на таксата: до 01.07.2015 г. в касата на ДИКПО (каб. № 30, ет. І) или по банковата сметка на ДИКПО:       
       ШУ - ДИКПО
       SG Експресбанк
       Банков код / BIC: TTBBBG22
       Банкова сметка / IBAN: BG98 TTBB 9400 3115 0687 47

       При плащане по банков път да се впишат трите имена на участника в курса и текст “курс № 190514” за модул „Биология”; “курс № 170414” за модул “Физика”; “курс № 180414” за модул”Химия”.
       Курсисти от други селища могат да ползват хостела на ДИКПО срещу заплащане от 10 лв. на нощувка, както и закусвалня, в която се предлагат закуска, обяд и вечеря на достъпни цени. Придружители от семейството могат да нощуват на цена 12 лв.
      
Лице за контакт:
Д. Русева, отг. Учебен отдел, тел. 052/301-243052/301-243, e-mail uodikpovn@abv.bg
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Квалификационни курсове по учебния предмет “Човекът и природата” за V и VІ клас – модул Биология, Физика и Химия