„Какво знаем за Европейския съюз?“ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
„Какво знаем за Европейския съюз?“

Разнообразни са дейностите, с които отбелязваме 9 май в ОУ „Л. Каравелов” град Попово. В навечерието на Деня на Европа, ученици от 8а и 5б клас проведоха разговор на тема „Какво знаем за Европейския съюз?“. Марияна Стоянова, Рени Тошкова и Йоан Петков от 8а представиха презентация по темата. Достъпно и разбираемо учениците разбраха колко държави членуват в Европейския съюз, кои са европейските институции, как се създават европейските закони, каква е дейността на Европейския парламент. Добиха представа за най-знаковите места за българското членство в Европейския съюз и общата ни европейска история. Разпознаха на политическата карта държавите членки, съобразявайки се с тяхното географско положение. Обясниха символите на флаговете на България и Европейския съюз. Голям интерес предизвикаха у учениците информацията, за реализираните проекти на територията на общината с европейски средства, и изображенията на обновени училища, детски градини, социални домове, читалища, на централната градска част и кварталите в града. В края на разговора у всички остана нагласата, че всяка страна, избрала демократично да се присъедини към Европейския съюз, подкрепя неговите основни ценности – мир и солидарност. Тези ценности намират израз в икономическо и социално развитие с екологични и регионални измерения.

Елка Кръстева
Главен учител по история и цивилизация

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
„Какво знаем за Европейския съюз?“