КАЧЕНИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЪРВОТО КЛАСИРАНЕ СЛЕД VII КЛАС РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
КАЧЕНИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЪРВОТО КЛАСИРАНЕ СЛЕД VII КЛАС

Резултатите от първото класиране след VII клас са публикувани  и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/. Проверката се осъществява с входящия номер и код.


НА ВНИМАНИЕТО НА:
АНКЕТА


Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2019, Всички права запазени.
КАЧЕНИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЪРВОТО КЛАСИРАНЕ СЛЕД VII КЛАС