Историческото образование и предизвикателствата през XXI в. РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Историческото образование и предизвикателствата през XXI в.

Темата на научния форум бе посветена на съвременното историческо образование. Разработките на участниците са включени в сборника "Историческото образование и предизвикателствата през XXI век". Госпожа Елка Кръстева – Главен учител по история и цивилизация в ОУ „Л.Каравелов“ гр.Попово участва в конференцията с доклад  „Приложение на електронната платформа MozaBook в обучението по история и цивилизация“.НА ВНИМАНИЕТО НА:
АНКЕТА


Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2019, Всички права запазени.
Историческото образование и предизвикателствата през XXI в.