Интерактивен урок по български език  РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Интерактивен урок по български език

      Иновативните форми и средства на преподаване намират все по-широко приложение в обучението по български език  и литература не само в големите, градски училища, но и в малките населени места на регион Търговище.
На 17.12.2014 г. в празнично украсената  мултимедийна зала на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Врани кон се проведе урок практикум  по български език и литература в VI клас на тема „Изречение. Обобщение“. На урока присъстваха учители и възпитатели от общините Търговище, Омуртаг и Антоново и старши експертът по български език и литература.
      С   коледно настроение и новаторски подход г-жа Бюлент Алиева демонстрира как създадените от нея интерактивни упражнения водят до пълно усвояване на учебното съдържание и носят истинско удоволствие и радост на учениците.
В състоялото се обсъждане след урока, учителите от региона бяха впечатлени от постигнатите комуникативни компетентности в паралелката, съставена изцяло от деца билингви и дадоха висока оценка на професионалното майсторство на г-жа Алиева.

Димитър Петров
Ст. експерт по БЕЛ
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Интерактивен урок по български език