Информация за запознаване на учениците от VII клас с писмените им работи по български език и литература и по математика РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Информация за запознаване на учениците от VII клас с писмените им работи по български език и литература и по математика

В срок от 07 до 11 юни 2018 г. включително, в зала № 6 на РУО гр. Търговище, с работно време от 10:00 часа до 12:00 часа и от 14:00 часа до 16:00 часа, учениците в присъствието на родител (настойник) имат право да се запознаят с проверената си и оценена писмена работа по български език и литература и по математика.
Не се разрешава по време на запознаване с изпитната работа изнасяне, копиране, преснимане или преписване на изпитна работа и на рецензиите/бележките на оценителите.
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Информация за запознаване на учениците от VII клас с писмените им работи по български език и литература и по математика