Информационна кампания „Да сбъднем мечтите си” се проведе в област Търговище РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Информационна кампания „Да сбъднем мечтите си” се проведе в област Търговище

        Информационна кампания „Да сбъднем мечтите си” се проведе в област Търговище
В периода 12-14 декември в три от общините в област Търговище се проведе Информационна кампания сред родители и общественост за разясняване на взаимните ползи от образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. По този повод в Омуртаг, Търговище и Попово се проведоха срещи-дискусии, в които участваха експерти от Министерството на образованието и науката, областният управител на Търговище г-н Митко Стайков, началникът на РУО – Търговище г-жа Елка Станчева, кметове на населените места от общините, директори на училища и детски градини, родители, представители на обществеността и др. По време на тези срещи беше споделен опитът и резултатите от работата по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
        Освен дискусии в програмата бяха включени и наблюдения на педагогически практики и ситуации в избрани училища и една детска градина, както и концерти във всяка от участващите общини под мотото „Да сбъднем мечтите си”, на които децата показаха своите умения и таланти. 
        Търговище е третата област след Сливен и Пазарджик, в която се провежда информационната кампания. Тя е в изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства 2015-2020 г.
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Информационна кампания „Да сбъднем мечтите си” се проведе в област Търговище