I ОУ „Христо Ботев“ със значим принос  за новооткрита юбилейна изложба в РИМ – Търговище РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
I ОУ „Христо Ботев“ със значим принос за новооткрита юбилейна изложба в РИМ – Търговище

 Като един от наследниците на първото светско училище в региона, I ОУ „Христо Ботев“ взе активно участие в реализирането на изложбата, разширявайки представите и спомените за осъществяването на образователния процес в Търговище. Съвместната дейност с Регионалния исторически музей бе част от инициативите, заложени в календарния план на ботевската институция за отбелязване на 170-годишния юбилей. Значим принос за обогатяване на експонатите има П. Велиславов – ст. учител по история и цивилизация, който предоставя на музейната сбирка вещи от личния си архив. Изложбата проследява развитието и промените в учебниците, учебните помагала и пособия през различните исторически периоди. 
От 1846 г. датира първото документирано сведение за съществуването на светско българско училище във възрожденско Търговище. Преподаването било по взаимоучителната метода. Търговищките граждани искали децата им да се обучават с възможностите и принципите на модерното образование. В продължение на 170 години този стремеж се съхранява. 
На откриването на изложбата присъстваха ученици от V клас на I ОУ „Христо Ботев“, които с вълнение се докоснаха до старинните чинове във възрожденската класна стая, до архаичните възможности за писане и смятане. 
Галина Станчева – главен учител по БЕЛ
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
I ОУ „Христо Ботев“ със значим принос за новооткрита юбилейна изложба в РИМ – Търговище