ГРАФИК РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
ГРАФИК

С цел подпомагане на кариерното ориентиране на кандидат-гимназистите и популяризиране на професионалното образование в област Търговище РУО-Търговище изработи график на родителските срещи, които директорите на училища със VII клас ще организират с родители и ученици от VII клас. На тези срещи представители на средните училища и професионалните гимназии ще представят специалности от професии и профили, които се изучават в училищата от областта. 
 
 
 
Невяна Захариева
Ст. експерт по ОСО


НА ВНИМАНИЕТО НА:
АНКЕТА


Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2019, Всички права запазени.
ГРАФИК