Екипи за ръководене, координиране и отчитане на регионално ниво на дейностите по националните програми за развитие на образованието. РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Екипи за ръководене, координиране и отчитане на регионално ниво на дейностите по националните програми за развитие на образованието.

РУО -Търговище - Екипи за ръководене, координиране и отчитане на регионално ниво на дейностите по националните програми за развитие на образованието

НА ВНИМАНИЕТО НА:
АНКЕТА


Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2019, Всички права запазени.
Екипи за ръководене, координиране и отчитане на регионално ниво на дейностите по националните програми за развитие на образованието.