ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

Решение за откриване на процедурата

Обявление за обществена поръчка

 Документи за участие

Образци на документи, ТОМ VI

Проект на договор
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА