Доброволците от клуб „Добро сърце“, гр. Антоново продължават да работят по темата „Здравословно хранене“ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Доброволците от клуб „Добро сърце“, гр. Антоново продължават да работят по темата „Здравословно хранене“

Доброволците от клуб „Добро сърце“, гр. Антоново продължават да работят по темата „Здравословно хранене“. Разпределени по екипи, те запознаха съучениците си от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с рисковете и последиците от консумацията на вредни храни. Накрая всички получиха пасти за зъби за да не забравят, че личната хигиена е много важна.
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Доброволците от клуб „Добро сърце“, гр. Антоново продължават да работят по темата „Здравословно хранене“