Дни на отворените врати РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Дни на отворените врати

В периода от 25 април до 11 май 2018 г. професионалните гимназии от област Търговище отварят врати за своите бъдещи гимназисти. В рамките на кампанията "Дни на отворените врати" ученици и преподаватели от професионалните гимназии посрещат кандидат-гимназисти и техните родители, за да им покажат условията за обучение, своите умения и постижения. Седмокласниците от основните училища ще се запознаят с изучаваните в гимназиите професии и специалности, ще получат отговори на въпросите, които ги вълнуват. Това е периодът, в който гостуващите ученици ще видят интересни демонстрации по професии и специалности, ще се срещнат с представители на бизнеса. Професионалните гимназии са отправили покана и до родителите, на които им предстои важния избор за бъдещето на децата им.
Основните и средните училища също ще подпомогнат кариерното ориентиране на своите седмокласници и техните родители. По идея на РУО-Търговище в периода на кампанията "Дни на отворените врати" се предвижда провеждането на родителски срещи, на които представители на професионалните гимназии и средните училища ще презентират пред родителите обучението в своите институции. Изготвеният и разпространен от РУО-Търговище общ график на родителските срещи гарантира участието на всички училища от областта в тази кампания.
РУО-Търговище призовава седмокласниците и техните родители да подпомогнат своя важен избор за бъдещото обучение като станат активна част от кампанията "Дни на отворените врати"!

Невяна Захариева
Старши експерт по ОСО
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Дни на отворените врати