Дискусионна кръгла маса по повод Деня на народните будители – във Второ СУ Търговище РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Дискусионна кръгла маса по повод Деня на народните будители – във Второ СУ Търговище

На 1 ноември 2017 г. – Деня на народните будители, във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище се проведе дискусионна кръгла маса на тема „Училището и културните институции - съвременен модел на партньорство“. Присъстваха: Елка Станчева – началник на РУО Търговище, Рая Матева – заместник – кмет на Община Търговище, Христалина Халачева – секретар на Община Търговище, Косьо Костов - директор на дирекция "Хуманитарни дейности" Община Търговище, Стефан Станчев – старши експерт по ОСО, РУО Търговище, Магдалена Жечева – директор на Регионален исторически музей Търговище, Росица Куцарова – директор на Регионалната библиотека „Петър Стъпов“ Търговище, Даниела Марчева – директор на Център за младежки дейности и инициативи Търговище, Галя Кръстева – секретар на ОНЧ „Напредък 1864“ Търговище, Ивайло Марков – директор на Държавен куклен театър Търговище,  Димитър Алексиев – директор на І ОУ „Христо Ботев“ Търговище, Мария Манева – директор на ОУ Лиляк, Димана Петрова – председател на Обществения съвет на училището, Невяна Маджарова – председател на НПО, Петя Стоянова – „Асоциация НАЯ“, Атина Филева, Весела Недялкова, Димана Стефанова – ръководство на училищния парламент. Срещата уважиха представители на много медии и родители.
    Директорът на училището Анета Куманова приветства присъстващите и прочете поздравителен адрес от д-р Дарин Димитров – кмет на Община Търговище. Тя представи модел за партньорство между Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ и културните институции в града. В своите изказвания участниците в кръглата маса споделиха мнения и направиха предложения за оптимизиране на бъдещото взаимодействие. Ученици от профил „Изкуства - музика“ развълнуваха присъстващите с изпълненията си.
   Участниците в кръглата маса приеха изводи за усъвършенстване модела на взаимодействие между училището и културните институции за обогатяване културния живот  в Община Търговище.
  
   Йорданка Филева – главен учител

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Дискусионна кръгла маса по повод Деня на народните будители – във Второ СУ Търговище