Директорите от училищата и детските градини от област Търговище преминаха обучение за прилагането на компететностния подход РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Директорите от училищата и детските градини от област Търговище преминаха обучение за прилагането на компететностния подход

     Общо 81 директори, заместник-директори и педагогически специалисти от училищата и детските градини в област Търговище преминаха обучение на тема „Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в образователния процес“. Обучението е част от регионалните дейности за квалификация на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, които са включени в Плана на Регионалното управление на образованието в Търговище за учебната 2019/2020 година. Лектор бе проф. д-р Янка Тоцева към СБУ.
     В рамките на обучението се проведе и работна среща с началника г-жа Елка Станчева и експерти от РУО – Търговище за разясняване на дейностите по проект „Образование за утрешния ден“. Проектътима за цел въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. 
     Проектът се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.
 
Галина Димитрова
ст. експерт по ОСО в РУО - Търговище
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Директорите от училищата и детските градини от област Търговище преминаха обучение за прилагането на компететностния подход