Детство без агресия РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Детство без агресия

 От 16.11. до 18.11.2015 г. в 3 в клас на II СОУ“Проф.Н.Маринов“ гр.Търговищес класен ръководител Виолета Василева стартира програмата  „Детство без агресия“ към фондация „Изкуството да живееш“.
Програмата се провежда безвъзмездно в училища и домове за деца в неравностойно положение.  Целта й е да научи децата на възраст между 8 и 15 години как ефективно да се освобождават от стрес и негативни чувства и емоции като страх, гняв, агресия и др. Програмата стимулира развитието на самоуважение,  увереност и толерантност към другите, като цели да предотврати изблици на насилие у децата. До момента над 4000 деца са преминали тази програма на фондация Изкуството да живееш.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Детство без агресия