Ден на поезията в Основно училище „Георги Стойков Раковски” село Голямо Ново РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Ден на поезията в Основно училище „Георги Стойков Раковски” село Голямо Ново

                Международният ден на поезията /21 март / и тази година беше отбелязан в Основно училище „Георги Стойков Раковски” с. Голямо ново.
            По традиция учениците от V до VІІІ клас направиха преписи на образци  на българската поезия, илюстрираха ги и всичко подредиха в ръчно изработени стихосбирки. Бяха организирани литературни четения по класове: пети и шести клас представиха поезията за деца на Петко Славейков, Иван Вазов, Ран Босилек, Дора Габе, Елисавета Багряна.
 Седми и осми клас четоха любовна лирика (Дамян Дамянов, Недялко Йорданов, Михаил Белчев, Константин Константинов, Станка Пенчева, Блага Димитрова, Петя Дубарова).
             Учениците слушаха българска музика и записаха текстове, чиито автори са съвременни поети.
              Във всички класове беше отделено нужното внимание на Усин Керин – един от най-известните ромски поети. Негови стихове са преведени на руски, румънски и чешки език.
              Няма значение от какъв произход си, ако сетивата ти са отворени за красотата и носиш душата на поет.


Славка Георгиева,
старши учител по БЕЛ
 

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Ден на поезията в Основно училище „Георги Стойков Раковски” село Голямо Ново