„Децата и безопасността на движението по пътищата” РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
„Децата и безопасността на движението по пътищата”

Във връзка с Третата глобална седмица за пътна безопасност в ОУ „Г. С. Раковски” с. Голямо ново, общ. Търговище бяха проведени редица инициативи:
На 04.05.2015 г. бе подредена изложба с детски рисунки на учениците от ІІ до VІІІ клас под мотото „Спаси живота на децата”. Същият ден четвъртокласниците дискутираха по учебния филм по БДП „Управление на велосипед”.
На 05 май училището посрещна служители на Пътна полиция – Търговище. Проведени бяха извънредни беседи с учениците от начален и прогимназиален етап за пътната безопасност. Особено внимание бе обърнато на опасните места в района на училището и бе поставен акцент върху поведението на учениците на пътя във връзка с предстоящата лятна ваканция. Беседите преминаха емоционално, с голяма активност и любознателност от страна на учениците.
На 07 май учениците от І и ІІ клас си припомниха безопасните маршрути от дома до училище и обратно.
Седмицата на пътната безопасност завърши с драматизация на второкласниците по книжката „Ушко непослушко”.

ОУ “Г. С. Раковски”
с. Голямо ново

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
„Децата и безопасността на движението по пътищата”